Als lid van de Cliëntenraad ben je onderdeel van een onafhankelijk adviesorgaan die conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen de belangen behartigt van cliënten die zorg ontvangen van Adry.

Over de Cliëntenraad
Bij Adry staat de cliënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit de wensen en de behoeften van de cliënt. Om daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder cliënten leeft. Dat is de reden dat Adry een cliëntenraad heeft die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de Directie.

De Cliëntenraad van Adry wil een bijdrage leveren aan de bevordering van goede zorg. Het gaat hierbij om aspecten die direct van invloed zijn op het ervaren van zorg en het bevorderen van het welbevinden van de cliënten. Daarvoor heeft de raad structureel overleg met de directie.

De Cliëntenraad concentreert zich op de volgende thema’s:

 • Bejegening van cliënten, attitude en klantvriendelijkheid;
 • Samenwerking in de keten;
 • Cliëntenparticipatie; 
 • Toegankelijkheid en continuïteit van zorg; 
 • Klachtenprocedure en opvolging;
 • Kwaliteit van de zorg en veiligheid. 

Wat breng je mee?

 • Heeft affiniteit met en inzicht in de ontwikkelingen in de cliëntenzorg / gezondheidszorg, doelstelling en taak van de organisatie.
 • Is in staat om een belangrijke en actieve bijdrage te leveren aan de samenwerking en realisatie van de speerpunten en de beleidsdoelstellingen van de cliëntenraad.
 • Beschouwt integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en standvastigheid als belangrijke waarden. 
 • Kan zich verplaatsen in de positie van de cliënten, medewerkers, bestuurders en organisatie en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 • Kan het eigen belang onderscheiden van het algemeen cliëntenbelang.
 • Communiceert helder, is open en toegankelijk.
 • Is flexibel inzetbaar / beschikbaar en kan voldoende tijd vrijmaken voor deze nevenfunctie en is bereid bij te dragen aan het team. Naast diverse overleggen vergadert de cliëntenraad in principe iedere eerste woensdag van de maand. 
 • Is woonachtig in het verzorgingsgebied van Adry.

We hebben je veel te bieden

Als lid van de cliëntenraad heb je dus een belangrijke stem als het gaat om het behartigen van de belangen van cliënten binnen het verzorgingsgebied van Adry. Het is een functie op vrijwillige basis waarbij je de voldoening haalt uit het kunnen adviseren aan de directie over hoe je de zorg beter kunt inrichten. 

Praktische informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met B. Breukhoven te bereiken via 071-2301240.

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan vóór 1 nei 2023.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.