Adry is uw betrouwbare zorgpartner die de zorg aan huis voor uw patiënt kan overnemen. Van dagelijks gezelschap tot specialistisch verpleegkundige zorg. Zoals palliatieve zorg of wondzorg.
Met name kan Adry zorg overnemen in specifieke aandachtsgebieden. Zoals zorg bij dementie, nachtzorg en volledige 24-uurszorg en monitoring.  Bovendien zijn we er voor mensen die het moeilijk vinden om alleen te zijn, of geen hulp hebben van familie of vrienden.

Kijk hier voor uitgebreide informatie van de zorgverlening en acute en complexe zorgsituaties waarbij wij de zorg aan huis voor uw patiënten kunnen overnemen. 

Direct online verwijzen (veilig & snel) 

Digitaal verwijzen is mogelijk via ZorgDomein en POINT. Onder de menuoptie ‘verpleging en verzorging’ vindt u thuiszorg. Voor thuiszorg kiest u onder een van de zorgvragen voor het product ‘verpleging thuis’, ‘verzorging thuis’ of ‘specialistische verpleging thuis’. 

Regie

U heeft de regie welk deskundigheidsniveau passend is bij de zorgvraag van uw patiënt, waarna uw patiënt ofwel met verwijzing door ons wordt gebeld voor directe zorgverlening of intake gesprek met onze wijkverpleegkundigen. Tevens is het mogelijk voor de patiënt om zelf de zorg af te stemmen op adryzorg.nl. Door middel van een zeer gebruiksvriendelijk boekingssysteem, kan uw patiënt een professionele zorgverlener boeken. Zonder tussenkomst van contractmanagers, overheidsinstellingen. Zonder wachttijden.

Samenwerking

Adry staat voor vroegsignalering, proactief handelen en verbinden. Daarom werken onze zorgverleners nauw samen met alle lijnen binnen de zorg. Onze wijkverpleegkundigen hebben de verantwoording om hierop te controleren. Zij richten zich bij de zorg van uw patiënt op risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Zo onderhouden wij actief en nauwkeurig het contact met u maar ook met andere zorgverleners, zoals de mantelzorger, apotheek, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties. Zo realiseren we een volledig geïntegreerde aanpak en kunt u vertrouwen op de zorg die de patiënt werkelijk nodig heeft. De juiste zorg op de juiste plek.

Terugkoppeling

U heeft de regie in de keten als regiebehandelaar. Daarom vinden wij het van belang dat u op de hoogte wordt gesteld van de vorderingen van uw patiënt. Uiteraard houden onze wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners de verantwoording tijdens de zorgverlening. U ontvangt een terugkoppeling direct na het eerste zorgcontact. Tevens bij het her-indiceren met betrekking op het zorgplan wordt u op de hoogte gesteld en hierbij betrokken. Eveneens bij vroeg signaleringen of interventies. Adry beschikt over een Wtzi verklaring en is een erkende kwaliteitsinstelling.

Patiënt Gegevens Omgeving (PGO)

U heeft continue inzicht op de geleverde zorg door middel van het gebruik van ons platform. Wij hebben als zorgaanbieder onze ICT-systemen (laten) aan laten sluiten op het MedMij afsprakenstelsel. Zodoende zijn bij Adry de gezondheidsgegevens op een veilige manier beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken. Het is zelfs bij Adry mogelijk om de informatie van de patiënt te koppelen met uw HIS systeem. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Contact

Voor vragen over verwijzen naar Adry kunt u contact opnemen via 071-2301240 of via verwijzer@adryzorg.nl Wij ontvangen graag feedback en gebruiken deze om ons zorgaanbod verder te optimaliseren.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.