Als mensen tijdelijke hulp nodig hebben, kijken ze meestal eerst of hun eigen sociale netwerk kan helpen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Alleen dan verschijnen professionele diensten of ondersteuning. Deze samenwerking tussen mantelzorg en formele zorg is van belang. Adry bevordert deze samenwerking.

Mantelzorg is meestal geen keuze. Iedereen kan ineens verzorger worden. Mantelzorgers zijn mensen die (onbetaald) zorgen voor chronische ziekten, handicaps of afhankelijke personen in de omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook andere familieleden, vrienden of kennissen. Voor anderen zorgen kan voldoening geven, maar het kan ook moeilijk zijn. De zorgverleners van Adry besteden hier aandacht aan.

Mantelzorgers en zorgverleners van Adry bekijken de verzorging en verpleging vanuit verschillende perspectieven en rollen. Het erkennen van elkaars locatie, ervaring en expertise kan zorgen voor een gelijkwaardige samenwerking bij de zorg voor cliënten. Naast verzorging staken spelen mantelzorgers vaak een rol bij het geven van emotionele steun en het behartigen van de belangen van cliënten. Ze zijn zelf emotioneel betrokken bij cliëntgedrag. De zorgverleners van Adry zullen aandacht besteden aan verschillende rollen. Hierbij zijn open communicatie, afstemming en afstemming van zorg, verantwoordelijkheden (persoonlijke, juridische of functionele) grenzen en behoeften essentieel. De zorgverleners van Adry bepalen ook de (dreigende) lasten van mantelzorgers en bespreken de behoeften en mogelijkheden van mantelzorgers.

Kijk op de pagina kwaliteit voor meer informatie.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, indivuduele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.