Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Veilige zorg

Suggesties en klachten

Het is van belang dat cliënten hun suggesties en klachten over de zorg- en dienstverlening en eventueel opgetreden incidenten of complicaties voor/tijdens of na de zorg, altijd aan Adry doorgeven.

Ook indien andere externe partijen een klacht hebben (ketenpartners / de inspectie IGZ / cliëntorganisaties / verzekeraars / leveranciers). Adry is actief in het voorzien in de mogelijkheid van eventuele suggesties of klachten.

Kijk hiervoor op de pagina suggesties en klachten.