“Oud worden is geen doel op zich. Gelukkig oud worden wel.”

Adry verleent professionele zorg aan huis wanneer u door ziekte of beperking niet langer op eigen kracht de dag door kan komen. Van complexe zorgsituaties tot dagelijks gezelschap. Bovendien zijn we er voor mensen die het moeilijk vinden om alleen te zijn, of geen hulp hebben van familie of vrienden.

Intensieve zorg

U kiest voor Intensieve zorg indien u door uw ziekte of zorgvraag behoefte heeft aan verzorgende of verpleegkundige zorg met een bepaalde expertise. Deze zorg biedt ook uitkomst wanneer u volledig afhankelijk bent van zorgverleners. Met name zorg in complexe zorgsituaties en/of specifieke aandachtsgebieden. Zoals zorg bij dementie. Palliatieve zorg. Of specialistische verpleging zoals ziekte van Parkinson, longverpleging, oncologie verpleging, bij ALS, geestelijke beperkingen of bij (licht) verstandelijke zorg.

Hoe gaan we te werk?

Zorgverlening van Adry gaat verder dan reguliere zorg aan huis. Wij zijn er ook voor een luisterend oor, en het nodige gezelschap. U brengt de dag door met iemand die u steeds beter leert kennen en die te allen tijde voor u klaarstaat. Samen een spelletje doen, samen op visite gaan, samen koken of samen boodschappen doen. Het hoort er allemaal bij. Zodoende ontstaat er regelmatig een hechte vertrouwensband tussen u en de zorgverlener, zeker wanneer u structurele zorg ontvangt.