Adry is continu bezig om de zorgverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u suggesties heeft, horen wij deze graag van u. U kunt uw suggestie sturen naar kwaliteit@adryzorg.nl of telefonisch doorgeven via: 071-2301240

Bent u niet tevreden?
Bij een vraag, klacht, ongewenste situatie of een probleem, adviseren wij u dit altijd eerst te bespreken met de direct betrokken zorgverlener. Vaak zijn er dan direct duidelijke (nieuwe) afspraken te maken.

Klachten kunnen over alles gaan. Bijvoorbeeld het aantal uren dat u zorg heeft geboekt, de manier waarop u zich door onze zorgverleners bejegend voelt of over de financiële afhandeling van zaken. Elke klacht horen wij graag, het biedt ons gelegenheid tot verbetering van de kwaliteit van onze zorg.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Komt u er samen met uw zorgverlener niet uit, meld uw klacht aan de klachtenfunctionaris via kwaliteit@adryzorg.nl. U kunt de klacht ook per post versturen naar: Adry t.a.v. Klachtencommissie, Voorstraat 117 2201HR Noordwijk

Wat gebeurt er na ontvangst van een klacht?

Wij streven er naar om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen en om binnen twee weken tot overeenstemming te komen. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de klacht. Binnen enkele werkdagen wordt contact met u opgenomen, waardoor u uw klacht nader kunt toelichten. In dit contact worden praktische afspraken gemaakt over de behandeling van uw klacht. Binnen één week na het eerste contact worden met u de mogelijke oplossingen besproken om tot overeenstemming te komen (tenzij een andere tijdsperiode met u wordt afgesproken). De afspraken die wij maken leggen wij vast c.q. bevestigen wij aan u.

Externe klachtencommissie
Als u het niet eens bent met hoe de klacht door onze interne klachtencommissie wordt of is behandeld, kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Voorts is Adry aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil.

Het Klachtenreglement van de klachtencommissie kunt u hier inzien.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.