Het ontvangen van zorg aan huis kan een gevoelige aangelegenheid zijn. Wij zijn er ons van bewust dat u uw zorg toevertrouwd aan iemand die u nog niet kent binnen uw eigen omgeving  en dat wij daar passend mee om moeten gaan. Vandaar dat u bij Adry er van op aan kan dat er gewerkt wordt volgens de zekerheden van Adry. 

U heeft zelf de touwtjes in handen

Bij Adry geloven wij in de eigen regie van de cliënt. Dat is één van de zekerheden van Adry. Wij gaan uit van uw eigen kennis en kracht om te bepalen welke zorg u nodig heeft. U kiest zelf een zorgverlener uit op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid voor persoonlijke verzorging, begeleiding en/of (intensieve) verpleging. 
Daarvoor is een zeer gebruiksvriendelijk boekingssysteem ontwikkeld, waarmee het boeken van een professionele zorgverlener binnen enkele klikken geregeld is. Zonder tussenkomst van contractmanagers of overheidsinstellingen. Zonder wachttijden.

“Een praatje maken is ook een vorm van zorgverlening.”

De zekerheden van Adry

Preventie

Adry staat voor vroege signalering, proactief handelen en verbinden. Daarom werken onze zorgverleners nauw samen met alle lijnen binnen de zorg. Van huisartsen tot wijkverpleegkundigen tot mantelzorgers. Maar ook tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. Zo realiseren we een volledig geïntegreerde aanpak, en kunt u vertrouwen op de zorg die u werkelijk nodig hebt.
Preventie heeft een prominente plaats binnen Adry. Onze zorgverleners zijn voortdurend bezig met risicosignalering, zoals het signaleren van onveilige situaties, depressie, eenzaamheid, ouderenmishandeling, medicatieveiligheid en valrisico’s. Vroegtijdige signalering levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de zorg.

Bereikbaarheid

Het leveren van goede zorg betekent ook bereikbaar zijn voor u. Wij staan dag en nacht voor u klaar. Zo kunt er van op aan dat uw boeking direct wordt behandelt. Uw zorgverlener staat voor u klaar op de tijden en dagen die u heeft geboekt.
Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak en opereren we uitsluitend in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor al uw vragen over Adry en onze zorg.

Kwaliteitskeurmerken

De werkzaamheden binnen Adry worden uitgevoerd conform (door de beroepsgroepen) vastgestelde protocollen en de algemene kwaliteitsnormen.

Adry een kwaliteitsinstelling is met een erkenning/ toelating van het Ministerie van VWS als instelling voor thuiszorg op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Ook mag Adry officieel het kwaliteitskeurmerk dragen. ISO 9001, HKZ Thuiszorg, Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen.