Adry vindt dat persoonsgegevens van de cliënten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Adry dan ook overeenkomstig de wet (per 25 mei 2018) Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)

Medewerkers mogen uw gegevens dan ook niet zomaar doorgeven aan anderen. Zij hebben ten aanzien van deze informatie geheimhoudingsplicht.

Privacy

Vertrouwensfunctie

Adry vervult voor haar verleende zorg een vertrouwensfunctie tegenover haar cliënten. Deze vertrouwensfunctie is gebaseerd op directe en vaak ook langlopende contacten, en wordt verplicht tot een uiterst zorgvuldig gegevensbeheer.
De cliënt moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldige en gereglementeerde wijze van omgang met medische persoonsgegevens. Deze regelingen zijn vastgelegd in de Privacyverklaring van Adry. Adry heeft hiervoor een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Wij volgen hiermee de NEN 7510.