Bij Adry heeft de cliënt zelf de regie in het kiezen van zorg, waarbij de cliënt de tijden en dagen zelf indeelt. De flexibiliteit die de cliënten hebben in het boeken van zorg, vragen wij ook aan onze zorgverleners. Zo kan er de ene keer bijvoorbeeld 3-uurs verzorging of nachtverpleging worden geboekt en kan de zorg ook op diverse tijden worden ingezet, bijvoorbeeld van 08:00 tot 13:00 uur of 23:00-07:00 uur of voor 24-uur verpleging. 

Het is voor jou mogelijk om zelf je eigen agenda op te stellen van tijden en dagen waarin jij wenst te werken. Dit doen we in het begin samen om een goede planning te maken.

Onze zorgverleners kunnen juist worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Ook bieden ze begeleiding, gezelschap of juist verpleging, zoals zorg bij dementie, ziekte van Parkinson, COPD, nier- of hartfalen, reuma of kanker, geestelijke beperkingen, (licht) verstandelijke zorg of palliatieve zorg. Of je biedt juist alleen ondersteuning bij persoonlijke verzorging en staat klaar met gezelschap en een luisterend oor. Kortom: de zorg die wordt geboekt bij Adry is veelzijdig en flexibel.

Van jou wordt dan ook verwacht dat je de flexibel bent en zelfstandig te werk kan gaan, waarbij je het welbevinden van de cliënt centraal stelt en goed inspeelt op mogelijkheden en wensen. 

De zekerheden van Adry

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.