Cliënten en hun familie moeten erop kunnen vertrouwen dat cliënten in veilige handen zijn wanneer ze gebruik maken van zorg, begeleiding en behandeling van Adry.

Veiligheid is de kern van de relatie tussen cliënt en medewerker. Iedereen die betrokken is bij Adry moet zich ervoor verantwoordelijk voelen dat een cliënt zich veilig voelt.

Omgangsvormen tussen medewerkers en cliënten en medewerkers onderling spelen daarbij een belangrijke rol. Met de gedragscode geeft Adry aan wat zij belangrijk vindt in de omgang. Deze gedragscode legt de basis voor het handelen van de medewerkers en is ook gericht op medewerkers die niet rechtstreeks bij de zorg- en dienstverlening betrokken zijn.

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Adry is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een systeem dat waarschuwt wanneer zorgverleners die bij ons solliciteren strafbare feiten hebben gepleegd jegens cliënten. Het waarschuwingsregister is, naast het voorkomen van recidive, ook gericht op preventie.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.