Cliënten en hun familie moeten erop kunnen vertrouwen dat cliënten in veilige handen zijn wanneer ze gebruik maken van zorg, begeleiding en behandeling van Adry.

Veiligheid is de kern van de relatie tussen cliënt en medewerker. Iedereen die betrokken is bij Adry moet zich ervoor verantwoordelijk voelen dat een cliënt zich veilig voelt.

Omgangsvormen tussen medewerkers en cliënten en medewerkers onderling spelen daarbij een belangrijke rol. Met de gedragscode geeft Adry aan wat zij belangrijk vindt in de omgang. Deze gedragscode legt de basis voor het handelen van de medewerkers en is ook gericht op medewerkers die niet rechtstreeks bij de zorg- en dienstverlening betrokken zijn.

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Adry is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een systeem dat waarschuwt wanneer zorgverleners die bij ons solliciteren strafbare feiten hebben gepleegd jegens cliënten. Het waarschuwingsregister is, naast het voorkomen van recidive, ook gericht op preventie.

De zekerheden van Adry

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.