U (maar ook de gehele zorgketen) moet er van uit kunnen gaan dat er voldoende en goede zorg wordt geleverd. Daarom zijn wij zeer begaan met uw keuze van zorg.

Na het boeken van de zorg, vragen wij naar eventueel reeds betrokken zorgverleners zoals mantelzorgers, wijkverpleegkundige en de huisarts en wordt er altijd een assessment gemaakt door de zorgverlener bij u thuis na de boeking. Onze verpleegkundig experts houden toezicht en beoordelen de assessment. 

Wie de juiste persoon is om de benodigde zorg te leveren hangt af van de stabiliteit en complexiteit van de gezondheidssituatie van u. Om dit te kunnen beoordelen kijken onze verpleegkundig experts onder andere of de juiste zorg geboekt is. Na deze zorgplanbespreking wordt er samen met de cliënt een zorgplan opgesteld, om een goede kijk te krijgen op de zorgvraag. 

Indien blijkt dat de geboekte zorg niet voldoende is en/of dat er een indicatie nodig is, zal onze verpleegkundig expert contact opnemen en het zorgplan aanpassen.

Adry staat voor vroege signalering, proactief handelen en samenwerking. Daarom werken onze zorgverleners nauw samen met alle lijnen binnen de zorg. Van huisartsen tot wijkverpleegkundigen tot mantelzorgers. Maar ook tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. Zo realiseren we een volledig geïntegreerde aanpak, en kan de cliënt vertrouwen op de zorg die werkelijk nodig is. (de juiste zorg op de juiste plek)

Het is goed om te benadrukken dat de zorgverleners niet alleen (verpleegtechnische) handelingen verrichten. Het signaleren, coachen en coördineren is even zo belangrijk. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk om de zorgverlening te monitoren en te evalueren. Zoals met ons extra zorgmomenten, ons zorgplatform en preventieve medische checks.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.