De zorg die u kunt boeken bij Adry kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

  • vanuit uw zorgverzekering (Zvw) (met een indicatie voor wijkverpleging), 
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie
  • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Wmo)
  • met eigen financiering

Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

Adry adviseert en ondersteunt u bij de aanvraag van uw indicatie. U kunt een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering, een Wlz-indicatie of een maatwerkvoorziening van uw gemeente.
Het is zelfs mogelijk dat Adry de kosten rechtstreeks bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar  (wijkverpleging) of Zorgkantoor (verblijfszorg) declareert.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het noodzakelijk een indicatie te hebben voor thuiszorg. Een indicatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Tot welke instantie men zich moet richten is afhankelijk van de zorgzwaarte.

Fiscale voordelen

Indien u (nog) geen zorgindicatie heeft, dan is de zorg die u ontvangt belast met BTW. Het is echter mogelijk een zakelijke factuur voor u op te stellen zodat deze BTW aftrekbaar is. Als u aantoonbaar hulp nodig heeft, kan een deel van de kosten van de belasting worden afgetrokken. Deze aftrekpost is te vinden onder extra gezinshulp.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, indivuduele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.