De Wmo is er voor mensen die (nog) geen Wlz-indicatie hebben, en hulp bij het huishouden, begeleiding nodig hebben of bepaalde voorzieningen in huis nodig hebben (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift) of bent op zoek naar mogelijkheden voor dagbesteding.

De zorg die u zoekt, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente zorgt voor de uitvoering van deze wet. Voor deze pgb-aanvraag kunt u dan ook terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. U krijgt een gesprek met iemand van de gemeente om te bepalen waar u recht op heeft.  Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een pgb-Wmo kunt u geholpen worden door een cliëntondersteuner. Deze dienstverlening is gratis. Vraag daarnaar bij uw gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor een pgb-Wmo-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet aangeven waarom in uw situatie ‘zorg in natura’ niet geschikt zou zijn.
  • Uw pgb-budget moet worden beheerd.
  • De zorg die u inkoopt moet veilig, cliëntgericht en doeltreffend zijn.

Uw afspraken met Adry moet beschreven staan in een zorgovereenkomst SVB. U verantwoordt met deze zorgovereenkomst bij de gemeente hoe u uw pgb besteedt.

Hoe verloopt de betaling?
Bij een pgb van de gemeente (Wmo) betaalt deze instantie aan het Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt uw declaraties en facturen digitaal indienen via ‘Mijn PGB. ’Het SVB betaald de cliënt of Adry uit vanuit het PGB budget. Dit heet het ‘trekkingsrecht’. Dit recht geldt voor alle pgb’s, behalve voor het pgb van de zorgverzekeraar.

Maximum tarieven?
De gemeente of zorgkantoor controleert de zorgovereenkomst en geeft aan het SVB door wat het maximumtarief is dat de client per uur aan Adry mag betalen. Indien het tarief van Adry hoger is dan het maximumtarief dat de cliënte per uur aan Adry mag betalen volgens het PGB budget, dan dient de cliënt het verschil (aanvulling budget) als vrijwillige storting te doen aan het SVB. Het SVB betaald dit aan Adry.

Moet u bijbetalen?
Vaak betaalt u voor deze vorm van zorg via de Wmo een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is maximaal 19 euro per maand.

Eenmalige voorzieningen
U kunt voor eenmalige voorzieningen die te maken hebben met vervoer en woning ook een pgb aanvragen. Bijvoorbeeld voor een scootmobiel, rolstoel, traplift of verhoogd toilet. Uit welke wet u uw zorg ontvangt, maakt niet uit. Voor de aanvraag van een pgb voor eenmalige voorzieningen kunt u terecht bij uw gemeente. Hierbij stort de gemeente het pgb, na goedkeuring van de aankoop, wel direct op uw rekening. U moet uw aankoop dus eerst zelf betalen.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, indivuduele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.