De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, en voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig hebben.

Pgb aanvragen
Voor deze pgb-aanvraag gaat u naar het zorgkantoor in uw regio. Uw huisarts of het verpleeghuis kunnen u doorverwijzen en ook uw zorgverzekeraar kan u hiermee helpen.
Allereerst heeft u een indicatie nodig voor zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) Deze indicatie wordt geregeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u zelf bepalen wie die zorg aan u levert en hoe, dan vraagt u bij het zorgkantoor een pgb-Wlz aan. Het zorgkantoor bekijkt in uw indicatie hoe uw zorgprofiel eruitziet en of u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een pgb-Wlz, dan kunt gratis onafhankelijke ‘cliëntondersteuning’ aangeboden krijgen. Vraag het zorgkantoor waar u hiervoor terechtkunt.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor een pgb-Wlz-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorg die u inkoopt moet kwalitatief goed zijn.
  • Uw afspraken over welke zorg u bij welke zorgverleners inkoopt, moeten beschreven staan in een budgetplan.
  • U sluit met deze zorgverleners een contract af, waarin een beschrijving staat van de zorg die wordt verleend. Dit mag ook door iemand uit uw eigen omgeving gebeuren, familie, vriend of buurman. Het pgb-contract moet worden goedgekeurd door de Sociale Verzekeringsbank.
  • In sommige gevallen kan het verplicht worden dat iemand anders het pgb beheert.
  • Behandelingen mogen niet uit het pgb-Wlz worden betaald.

Hoe verloopt de betaling?
Bij een pgb van het zorgkantoor (Wlz) betaalt deze instantie aan het Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het zorgkantoor bepaalt de hoogte van uw budget. U kunt uw declaraties en facturen digitaal indienen via ‘Mijn PGB. ’Het SVB betaald de cliënt of Adry uit vanuit het PGB budget. Dit heet het ‘trekkingsrecht’. Dit recht geldt voor alle pgb’s, behalve voor het pgb van de zorgverzekeraar.

Maximum tarieven?
De gemeente of zorgkantoor controleert de zorgovereenkomst en geeft aan het SVB door wat het maximumtarief is dat de client per uur aan Adry mag betalen. Indien het tarief van Adry hoger is dan het maximumtarief dat de cliënte per uur aan Adry mag betalen volgens het PGB budget, dan dient de cliënt het verschil (aanvulling budget) als vrijwillige storting te doen aan het SVB. Het SVB betaald dit aan Adry.

Moet u bijbetalen?
Iedereen betaald een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de hoogte berekenen van de te betalen eigen bijdrage.

Let op
Mensen die door psychiatrische problemen blijvend 24 uur zorg nodig hebben of permanent toezicht, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en moeten bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, indivuduele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.