Incidenten worden binnen Adry geregistreerd en afgehandeld middels een notitie op het Veilig Incidenten Melden (MIC)-formulier. Binnen Adry is een MIC-commissie samengesteld om zo het veilig incidenten melden te borgen. Een MIC-reglement en een MIC-procedure is aanwezig. In de MIC-commissie worden incidenten onderling besproken en zo nodig met de direct betrokkenen en de cliënt.

De MIC-commissie heeft een beroepsgeheim en dient zaken vertrouwelijk te behandelen. De MIC-commissie onderzoekt de toedracht van een gebeurtenis en de wijze waarop de gebeurtenis in de toekomst voorkomen kan worden. Bij de commissie is het in principe niet bekend om welke cliënt het gaat.

Voor een uitvoerige beschrijving en reglement van het incidenten beleid, stuurt u ons een mail naar kwaliteit@adryzorg.nl

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.