Naast het verlenen van goede zorg heeft Adry een belangrijke signaalfunctie bij ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Het welzijn van elke oudere staat voorop. Daarom werkt Adry volgens de landelijke meldcode ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Dat betekent onder andere dat de zorgverleners alert zijn op signalen van problemen bij een ouder of in de leefsituatie van een oudere.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het meldpunt ouderenmishandeling in de zorg is opgegaan in het Landelijk Meldpunt Zorg. Hierbij vindt u een opsomming wat onder (ouderen)mishandeling wordt verstaan:

  • Lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of vastbinden.
  • Psychische mishandeling zoals pesten, bedreigen, afsnauwen of uitschelden.
  • Seksueel misbruik.
  • Verwaarlozing, zoals het niet geven van eten en drinken.
  • Diefstal van geld of eigendommen.
  • Ontnemen van rechten zoals het weghouden van bezoek en post.

Iedereen kan melding maken van mishandeling, dus zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld familieleden en diegenen die zelf slachtoffer zijn van ouderenmishandeling in de zorg.

Op de website landelijkmeldpuntzorg is te vinden op welke wijze burgers, zorgaanbieders en zorgverleners een melding kunnen doen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt zorgverleners bij vermoedens van huiselijk geweld. Aan de hand van 5 stappen bepalen zorgverleners of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Adry heeft hiervoor een meldcode opgesteld. Daarin staan niet alleen de stappen die men moet zetten bij signalen van huiselijk geweld, maar ook andere informatie die in dit kader van belang is (zoals een uitgebreide toelichting bij de stappen, regels voor het informeren van Veilig Thuis, informatie over het beroepsgeheim en over de dossiervorming) Onze zorgverleners krijgen hierin ook begeleiding.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.