Particuliere thuiszorg houdt in dat men van begin tot eind helemaal zelf de controle houdt over de zorg die men ontvangt en de hoeveelheid van die zorg. Hebt u 24 uur per dag intensieve verzorging nodig, dan kan er iemand dag en nacht klaarstaan. Ook als het alleen om een ochtend gaat kan gekozen worden voor particuliere thuiszorg. 

Een groot voordeel is dat er geen indicatie nodig is en dat dus direct een zorgverlener geboekt kan worden. Particuliere zorg valt niet onder de basisverzekering en moet dan ook zelf worden betaalt.

De zorg kan betaald worden met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het PGB houdt in dat men geld ontvangt om zorg mee te betalen. 

Een PGB kan worden aangevraagd met een zogenaamde ‘indicatie’. Verschillende instellingen gaan hierover en de toekenning is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Vanwege deze ondoorzichtige procedures en de bijbehorende administratie, werken er bij Adry ervaren financiële experts die u stap voor stap kunnen helpen.

Persoonsgebonden Budget

De zorg bij Adry kan betaald worden met een pgb (persoonsgebonden budget). Een pgb kan worden aangevraagd met een zogenaamde ‘indicatie’. Verschillende instellingen gaan hierover.
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg. Bij een PGB horen een aantal verantwoordelijkheden:

  • Het doorlopen van een uitgebreid aanvraagtraject.
  • Zelf bepalen wie de zorg verleent en afspraken maken met zorgverleners.
  • Een administratie bijhouden.
  • Declaraties indienen bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in geval van begeleiding uit de WMO of langdurige zorg vanuit de Wlz. De SVB betaalt vanuit uw PGB uw zorgverleners uit.
  • Zelf een eigen wettelijke eigen bijdrage betalen. (Niet voor wijkverpleging)

Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Zorgverzekeraars en zorgkantoor hanteren strenge voorwaarden bij toekenning van een PGB. Zo moet u een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en moet u kunnen aantonen dat er voor uw zorg geen passende zorg in natura beschikbaar is.

Indicaties met pgb

  • Wet langdurige zorg (WLZ): via het CIZ:

De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben, en voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt deze indicatie. Verder krijgt men te maken met een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de hoogte berekenen van de te betalen eigen bijdrage. Het is de taak van het Zorgkantoor om te beoordelen of de zorg aan huis verantwoord is.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): via de gemeente: 

De Wmo is er voor mensen die (nog) geen Wlz-indicatie hebben, en hulp bij het huishouden, begeleiding nodig hebben of bepaalde voorzieningen in huis nodig hebben (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift)? Een indicatie wordt aangevraagd bij het zorgloket van de gemeente. De gemeente beoordeelt dan de situatie. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal de hoogte berekenen van de te betalen eigen bijdrage. 

  • Zorgverzekeringswet: via de zorgverzekeraar:

Als iemand persoonlijke verzorging of verpleging in de thuissituatie nodig heeft, en geen Wlz-indicatie heeft, dan valt deze zorg onder de Zvw. U betaalt voor Zvw-zorg geen eigen bijdrage. De zorgverzekeraar beoordeelt de situatie of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.