Als iemand persoonlijke verzorging of verpleging in de thuissituatie nodig heeft, en geen Wlz-indicatie heeft, dan valt deze zorg onder de Zvw.

Pgb aanvragen
Voor deze pgb-aanvraag moet u bij uw zorgverzekeraar zijn volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vraagt u voor het eerst een pgb aan of wilt u dat uw pgb opnieuw bekeken wordt? Vraag dan een gesprek aan met de wijkverpleegkundige. Deze onderzoekt uw specifieke situatie en zorgbehoefte en geeft een advies. Uw zorgverzekeraar bepaalt op basis van deze indicatie of een pgb bij u past.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor een pgb-Zvw-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie via de wijkverpleging en u voldoet aan één of meer van de volgende zorgvragen:
  • De zorgverzekeraar beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg.
  • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel via een vertegenwoordiger).
  • U schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht.

Hoe verloopt de betaling?
Uw zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van uw pgb. Dit pgb-Zvw kan worden uitbesteed aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar declareert u de zorg met de declaraties. Uw zorgverzekeraar controleert uw declaraties. Verloopt uw administratie niet via de SVB? Dan regelt u de betaling zelf. U betaalt de rekeningen en declareert die vervolgens bij uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden staat hoe u uw pgb moet verantwoorden.

Moet u bijbetalen?
U betaalt voor Zvw-zorg geen eigen bijdrage.

Overstappen van verzekering
Het kan handig zijn om van zorgverzekering te wisselen aan het einde van het jaar. Maar let op: als u een pgb heeft, dan kan het zijn dat u opnieuw een pgb moet aanvragen bij uw nieuwe verzekeraar. De polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen, waarin de pgb-regels vermeld staan, verschillen.

Meer informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget voor Persoonlijke medisch specialistische verzorging/verpleging (wijkverpleging) vindt u op www.pgb.nl.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.