Ten einde de privacy van onze cliënten te waarborgen hebben wij een privacy reglement opgesteld. Graag verwijzen wij u tevens naar onze privacyverklaring op onze website. Hierin staat onder meer wat er met de persoonsgegevens van cliënten gebeurt. Welke persoonsgegevens wij opvragen, waar worden de gegevens voor gebruikt, wie gebruikt ze en aan wie mogen gegevens mogelijk worden verstrekt.

De zekerheden van Adry

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.