Wij houden een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten en hoe die worden behandeld.

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Adrymag uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft.

Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Adry voldoet aan deze strenge beveiligingseisen. Zie brochure toestemming gegevens delen

Voor de informatiebeveiliging in de zorg zijn normen beschikbaar van het Nederlands Normalisatie-instituut, te weten NEN 7510:2011 (NEN 7510) en de verdere uitwerking van deze algemene norm betreffende informatiebeveiliging in de zorg in NEN 7512 en NEN 7513.

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken houdt in dat Adry direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra wij een ernstig datalek hebben. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Adry hanteert hiervoor een protocol.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Wassenaar en Voorschoten.