Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het noodzakelijk een indicatie te hebben voor thuiszorg. Een indicatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Tot welke instantie men zich moet richten is afhankelijk van de zorgzwaarte. 

Indien u in aanmerking wil komen voor een Pgb of een herindicatie nodig is, moet rekening worden gehouden met wel twee maanden voordat er toekenning wordt gegeven. Als er nog geen indicatie is en er wel een zorgvraag is, dient u de zorg met eigen financiering te betalen.

Uitbetaling PGB via de zorgverzekering? 

Heeft u een pgb van de zorgverzekeraar (Zvw)? Dan betaalt de zorgverzekeraar direct aan u vanuit uw PGB budget. 

Vast, flexibele en last-minute boeking

Bij maandelijks vaste zorg (dag-, nacht- en 24-uurs zorg) of bij wisselende uren stuurt u de ontvangen factuur van Adry aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekering maakt het bedrag over aan u (binnen 10 werkdagen) vanuit het PGB budget. Daarmee betaalt u Adry.  

Uitbetaling PGB via de gemeente of zorgkantoor? 

Heeft u een pgb van de gemeente (Wmo) of een pgb van het zorgkantoor (Wlz)? Dan betalen deze instanties aan het Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het SVB betaald u of Adry uit vanuit uw PGB budget. Het pgb budget komt dus niet rechtstreeks op de bankrekening te staan van u, maar op een rekening bij de SVB. Dit heet trekkingsrecht. 

Vaste boeking

Bij maandelijks vaste zorg (dag-, nacht- en 24-uurs zorg) betaald het SVB direct Adry. U hoeft geen rekeningen in te sturen. Adry stuurt een vast bedrag per maand met een factuur naar het SVB. (let op maximum tarieven)

Flexibele en last-minute boeking

Bij wisselende uren betaald u na elke gewerkte boeking aan Adry. Aan het einde van elke boeking, stuurt u de ontvangen factuur van Adry naar het SVB. De SVB maakt het bedrag over aan u (binnen 10 werkdagen) vanuit het PGB budget. (let op maximum tarieven)

Maximum tarieven?
De gemeente of zorgkantoor controleert de zorgovereenkomst en geeft aan het SVB door wat het maximumtarief is dat u per uur aan Adry mag betalen. Indien het tarief van Adry hoger is dan het maximumtarief dat u per uur aan Adry mag betalen volgens het PGB budget, dan dient u het verschil (aanvulling budget) als vrijwillige storting te doen aan het SVB. Het SVB betaald dit aan Adry.

U heeft zelf de touwtjes in handen.

Kies zelf uw zorgverlener op basis van profiel, expertise en beschikbaarheid.

U wordt professioneel behandeld.

Zorgvuldig gescreende zorgverleners. Adry voldoet aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

U bent verzekerd van persoonlijk contact.

Wij staan dag en nacht klaar om u persoonlijk te woord te staan.

U kunt rekenen op transparante zorg.

Heldere tarieven, eerlijke reviews en geen onnodige tussenpersonen.

De zekerheden van Adry

Adry is een thuiszorginstelling voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, (intensieve) verpleging, nachtzorg en 24-uurszorg. Met Adry leveren wij zorg aan cliënten voor extra persoonlijke verzorging en/of begeleiding of juist (intensieve) verpleging en zorg aan cliënten met een langdurige zorgvraag of medische zorg verwezen vanuit de ziekenhuizen, huisartsen of cliëntondersteuning. Zo stemmen we onze thuiszorg zoveel mogelijk af op de persoonlijke wensen van onze cliënten. Ook wanneer deze niet direct medisch zijn.

Wie zorg nodig heeft mag daar niet te lang op wachten. Daarom gaan wij voor een regionale aanpak. Wij leveren thuiszorg in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, de Zilk, Voorhout, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.